18 Zvinhu Zvorudo Zvingaitwa muVancouver, BC

Nzira Yokushandisa Nayo Nguva Yakanaka Neye Waunoda

Paunofunga nezvenzvimbo dzorudo zvikuru munyika, Paris, Roma, kunyange neNew York City inogona kuuya mupfungwa, asi pane zvakawanda zvokuita muVancouver kunotsvaga kana kudzorera rudo.

Kunyange zvazvo pfungwa dzese dzezuva rakasiyana dzichisiyana, nemhando dzakasiyana siyana dzemabasa ekuita muguta guru reBritain Columbia, kune chimwe chinhu kuti munhu wese afare.

Pasinei nokuti iwe uri kupemberera zuva rekuyeuka, zuva rekuberekwa, kana Zuva raValentine , kuronga kurongedza, kana kungozvitsvaga zuva rekusika, nzvimbo idzi dzichakupa mamwe mazano makuru.