Basa rekuchengetedzwa kweSan Antonio

Mafuta emafuta akakwirira. Yakaderedza nguva kubva kubasa. Nyaya yacho inoramba ichienderera mberi. Asi, nokuda kwechikonzero chipi nechipi, vazhinji vekuAmerica vari kusarudza 'kugara' muguta ravo rokumusha pasinei nezororo rekugara. Kana iwe uri pakati peboka rinokura re 'kugaracationers' uye zvichiitika kuti ugare mukati kana pedyo neSan Antonio, hauzove nechinetso chiduku kuwana nzira dzekushandisa nguva yako yekugara.